Copyright 2024 - Custom text here
  • Gruntowa pompa ciepła Viessmann

  • Kocioł gazowy Viessmann

  • Kolektory słoneczne Viessmann

  • Kolektory słoneczne Viessmann

  • Kocioł gazowy Viessmann

  • Powietrzna pompa ciepła Altherma

  • Klimatyzator Daikin

 

INFORMACJA O AKTUALNEJ TARYFIRE DLA CIEPŁA

Nasza firma ogrzewa budynki mieszkalne należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Hydromech w Kowarach przy ul. Rzemieślniczej.

Na podstawie zatwierdzonej i przyjętej do stosowania  aktualnej 2023 r  Taryfy dla Ciepła koszt ciepła wynosi:

- Stawka opłaty miesięcznej za moc zamówioną netto 18044,93 zł/(MWm-c)  brutto 23302,26 zł/(MWm-c) 

- Stawka opłaty za ciepło netto 132,61 zł/GJ brutto 163,11 zł/GJ 

- Moc zamówiona wynosi 0,4 MW

Obliczenie kwoty za ciepło :

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn

zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn

ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,

zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach

rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej

grupy taryfowej.

Firma nie stosuje opłat za nośnik ciepła oraz usługi przesyłowe.

 

INFORMACJA O CENIE CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ

Na podstawie Ustawy z dnia 15.09.2022 r poz 1967 "O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw firma" stosuje rekompensatę do wyżej wymienionych cen w związku i na podstawie złożonego Oświadczenia odbiorcy ciepła o którym mowa w art 5. ust 1 przedsiębiorstwo stosuje średnią cenę z rekompensatą w wysokości odpowiadającej średniej cenie z rekompensatą 

  Stawka opłaty miesięcznej za moc zamówioną z rekompensatą  netto 15093,33 zł/(MWm-c)  brutto 18564,78  zł/(MWm-c) 

- Stawka opłaty za ciepło netto 105,67 zł/GJ brutto 129,97 zł/GJ 

 Firma nie stosuje jakichkolwiek dodatkowych opłat w tym opłat za nośnik ciepła oraz usługi przesyłowe.